Back to top

Het panel en het publiek kiest

Fase 1:

Met behulp van een onafhankelijke jury worden alle projecten geëvalueerd en wordt de Top 3 geselecteerd. De kandidaten van de Top 3 worden hiervan op de hoogte gebracht.

Fase 2:

Het publiek kan via stemming kiezen uit de Top 3 projecten, vanaf 1 september met bekendmaking op nader te bepalen moment (*) in september.

(*) Exacte timing en locatie in functie van dan geldende maatregelen ter bestrijding van Coronavirus COVID-19.